News

AKREDYTACJA PKA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

Prezydium PKA stwierdza, iż Uczelnia zrealizowała wszyskie zalecenia co, zgodnie z paragrafem 20 ust. 5 pkt. 1 Statutu PKA, stanowi podstawę do wydania oceny pozytywnej na 6 lat. Akredytacja PKA - skm-287-dzi21110510570.pdf144.52 KB

„CO BY BYŁO, GDYBY ICH NIE BYŁO ?”