BAZY ELEKTRONICZNE

BAZY ELEKTRONICZNE

ACCESS MEDICINE

access medicine

AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną do realizacji kompleksowego programu nauczania na Uniwersytetach Medycznych oraz w Instytutach. Pomaga studentom oraz wykładowcom w szybkim i skutecznym wyselekcjonowaniu pożądanych, specjalistycznych informacji z publikacji książkowych, encyklopedii i innych źródeł fachowej wiedzy. Jest zarówno zasobem wiedzy, jak i narzędziem diagnostycznym.
Użytkownik ma dostęp do:
• regularnie aktualizowanych tytułów książek (e-books) – około 200 tytułów,
• bogatej biblioteki multimedialnej z ponad 700 materiałami, w tym ponad 250 filmami instruktażowymi w aspekcie diagnostyki i procedur medycznych, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, nagrań audio i animacji,
• narzędzi do diagnostyki różnicowej (DDx – Diagnosaurus®),
• najnowszych wytycznych w zakresie badań przesiewowych, medycyny prewencyjnej,
• testów i badań diagnostycznych – w tym laboratoryjnych – z komentarzem klinicznym (DX tests)
• międzynarodowych wytycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Guidelines)
• zestawu pytań i odpowiedzi przygotowujących do międzynarodowych egzaminów zawodowych USMLE
• studiów przypadków z wytycznymi w oparciu o evidence-based medicine (Case Files)
• ponad 120 000 zestawów pytań i odpowiedzi EBM,
• monografii leków z bezpośrednimi linkami do Truven's DrugPoints®, wspierające podjęcie decyzji co do wyboru terapii lekowej,
• ponad 30 000 zdjęć, materiałów wideo, algorytmów, tabel kontekstowo umieszczonych w danym materiale, aby kompleksowo wyjaśnić zagadnienie,
• publikowane treści są wynikiem współpracy z McMaster Premium Literature Service dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do najnowszych naukowo potwierdzonych materiałów klinicznych.

DOSTĘPNE PUBLIKACJE
ZALOGUJ DO ACCESS MEDICINE   Zapytaj bibliotekarza o dostęp zdalny

EBSCO

ebsco 
EBSCOhost to jedna z baz dostępnych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki dostarczanej przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo‑Sieciowe, afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.  
W ramach licencji krajowej EBSCO Information Services oferuje wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce bezpłatny dostęp online do pakietu podstawowego w skład, którego wchodzi 14 baz danych w języku angielskim. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost  i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne. Wchodzące w skład pakietu bazy Academic Search Complete i Business Source Complete są jednymi z najczęściej wykorzystywanych zasobów naukowych na świecie przez wiodące ośrodki akademickie. 
Bazy są dostępne na platformie z polskim interfejsem, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom platformy użytkownicy mogą drukować, zapisywać artykuły na własnych komputerach, pobierać gotowe opisy bibliograficzne w kilku formatach, zapisywać wyniki wyszukiwań na indywidualnym koncie Moje EBSCOhost, odsłuchać lub przetłumaczyć treść artykułów. Z baz można korzystać zdalnie z komputerów domowych oraz prywatnych urządzeń mobilnych.
Bazy Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate stanowią bogaty zbiór ponad 13 500 pełnotekstowych, recenzowanych naukowo czasopism o szerokiej międzynarodowej perspektywie. W porównaniu z bazami Academic Search Complete oraz Business Source Complete, bazy w wersji Ultimate oferują dodatkowo ponad 4700 aktywnych, recenzowanych naukowo czasopism. Bazy Ultimate oferują użytkownikom większą ilość dodatkowych zasobów pochodzących z ponad 80 krajów, pokrywających setki zakresów tematycznych, oraz łatwy dostęp do większej liczby czasopism indeksowanych w wiodących indeksach dziedzinowych. 

DOSTĘPNE BAZY
ZALOGUJ DO EBSCOhost 
Zapytaj bibliotekarza o dostęp zdalny 

IBUK LIBRA

ibuk logo
IBUK LIBRA to jedna z największych wypożyczalni oraz księgarni Internetowych, która oferuje bogaty wybór e-booków i audiobooków. W Ibuk.pl dostępne są e-podręczniki najpopularniejszych wydawców publikacji naukowych. Biblioteka udostępnia elektroniczne publikacje specjalistyczne, naukowe, popularnonaukowe i beletrystyczne. Aby skorzystać z publikacji należy się zarejstrować i podać indywidualny kod dostępu otrzymany od pracownika biblioteki uczelnianej.

DOSTĘPNE PUBLIKACJE
ZALOGUJ DO IBUK LIBRA    Zapytaj bibliotekarza o indywidualny kod dostępu 

Science Direct

 science directELSEVIR - ScienceDirect  pełnotekstowa baza danych tworzona przez wydawnictwo Elsevier Science zawierająca elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Tematyka bazy: nauki ścisłe: fizyka i astronomia, informatyka, chemia, matematyka, geologia, rolnictwo, biologia oraz nauki medyczne i o zdrowiu, a także częściowo nauki społeczne i humanistyczne. 
Obecnie licencja krajowa Elsevier obejmuje 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych. Czasopisma bieżące obejmują 1615 tytułów z Freedom Collection, 4 tytuły z grupy Lancet oraz 19 tytuły z grupy Cell. Licencja od 2019 r. obejmuje 16 podkolekcji tematycznych Freedom Collection. Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o innych czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją na zasadzie Free Access lub Open Acess, oraz czasopismach nienależących do Freedom Collection i dostępnych tylko na zasadzie indywidualnych subskrypcji.
Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy. Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy.

Dostęp stacjonarny na terenie Uczelni

ZALOGUJ DO ScienceDirect - ELSEVIER