• WSPS W KAŻDYM CALU DOSTĘPNI
  • REALIZACJA STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO W JĘZYKU ANGIELSKIM
  • PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH - III EDYCJA
  • POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DROGĄ DO ZWIĘKSZENIA ILOŚCI ABSOLWENTÓW
  • ROZWÓJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W CELU UTWORZENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ
  • PROGRAM ROZWOJOWY KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W WSPS W DĄBROWIE GÓRNICZEJ